0
02126246958
لیست مطالب
E6013 ELECTRODE

ویژگی، مشخصات و کاربرد الکترودهای روتیلی جوشکاری

ماده اصلی پوشش الکترودهای روتیلی اکسید تیتانیوم (TiO2) است که به روتیل یا تیتانیا معروف است. وجود روتیل در ترکیب روکش الکترود باعث می شود قوس راحت ایجاد و شکل گرفته و پایداری مناسبی داشته باشد. بنابراین کار کردن با ...