0
02126246958
لیست مطالب
cobalt

کبالت؛ خواص، كانی ها و كاربردهای آن

مشخصات کبالت:   كبالت فلزی نادر به رنگ سفید تا خاکستری یا سفید نقره‌ای است و سی و دومین عنصر فراوان در پوسته زمین با فراوانی نسبی 0.002% می باشد. کبالت با عدد اتمی 27، وزن اتمی 58.933، وزن مخصوص ...