0
04136674922
لیست مطالب
forging_heavy_parts_asremavad

آهنگری یا فورجینگ قطعات سنگین + ویدیو

آهنگری یا فورج (Forging) کار بر روی فلز توسط پتک کاری یا پرس کاری و در آوردن آن به یک شکل مفید است. در روش فورج، قطعه ی اولیه که لقمه نامیده می شود در میان دو نیمه ی قالب قرار ...