0
02126246958
لیست مطالب
Anodizing 5

آندایزینگ چیست؟ چگونه می توان آلومینیوم را آندایز کرد؟ + ویدیوی مراحل آندایزینگ

توضیحات:   بسیاری از فلزات تمایل به اکسید شدن دارند. با اکسید شدن سطح برخی از فلزات، لایه ی نسبتاً پایداری از اکسید فلز روی آن تشکیل شده و از خوردگی فلز جلوگیری می کند. آلومینیوم از جمله فلزاتی است ...