0
02126246958
لیست مطالب
Aluminum Gen III HEMI(r) Engine Blocks: PN: Available in fourpa

آشنایی با آلومینیوم های آلیاژی پر کاربرد

نویسنده: احمد حاتمیان، عصر مواد   خواص منحصر به فردی که آلومینیوم و آلیاژهای آن در اختیار مهندسین قرار می دهد آن را به فلزی پر کاربرد تبدیل کرده است. آلومینیوم سبک وزن است ولی استحکام بعضی از آلیاژهای آن ...