0
04136674922
لیست مطالب
SEM_asremavad

میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM + معرفی کتاب

تاریخچه:   در سال 1926، بوش مسیر حرکت ذرات باردار را در محور میدان مغناطیسی و الکتریکی متقارنی مورد مطالعه قرار داد. او دریافت که چنین میادینی می ­توانند مانند عدسی ­ها باعث انحراف الکترون­ ها (یا ذرات باردار دیگر) ...
tension-test-steel

تست کشش چیست؟ + ویدیوها

تست کشش متداول ترین آزمون بررسی خواص مکانیکی مواد است. این آزمون برای نشان دادن اطلاعات اساسی درباره استحکام مواد و به عنوان آزمونی برای پذیرش خصوصیات ماده کاربرد زیادی دارد. در تست کشش، بارگذاری از نوع استاتیک است، یعنی ...
1 2