0
02126246958
لیست مطالب
cladding

کلدینگ مخزن فولادی با اینکونل ۶۲۵ با جوشکاری الکترواسلگ + ویدیو

در این ویدیوی اختصاصی عصر مواد شما می توانید کلدینگ مخزن فولادی با اینکونل 625 را به روش جوشکاری الکترواسلگ از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید.      ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: کلدینگ مخزن با جوشکاری الکترواسلگ ...
electroslag welding_weld overlay_asremavad

روکش کاری جوشی ورق به روش جوشکاری الکترواسلگ – ویدیو

ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: روکش کاری جوشی ورق به روش جوشکاری الکترواسلگ   نام ویدئو به انگلیسی (در یوتیوب): -   زمان ویدئو: 2 دقیقه و 24 ثانیه   فرمت ویدئو: MP4 با کیفیت 480 و 720   ...
Strip_cladding_system_asremavad

کلدینگ نواری لوله به روش جوش زیر پودری + ویدیو

ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: کلدینگ نواری لوله به روش جوش زیر پودری   نام ویدئو به انگلیسی (در یوتیوب): Submerged Arc Strip Cladding   زمان ویدئو: 3 دقیقه و 20 ثانیه   فرمت ویدئو: MP4 با کیفیت 480   زبان: ...
inconel cladding

روکش کاری جوشی مخزن تحت فشار با اینکونل – ویدیو

  نام ویدئو به فارسی:  روکش کاری جوشی مخزن تحت فشار با اینکونل   نام ویدئو به انگلیسی (دریوتیوب): Inconel weld overlay   زمان ویدئو: 1 دقیقه و 3 ثانیه   فرمت ویدئو: MP4 با کیفیت 720   زبان: بدون ...