0
02126246958
لیست مطالب
Boilers-vs-Furnaces-and-Best-Furnace-and-Boiler-Fuels

کدهای ساخت بویلرها و مخازن تحت فشار ASME

انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (American Society of Mechanical Engineers) که به اختصار به آن ASME  گفته می شود، در سال 1880 توسط گروه کوچکی از صنعت گران پیشرو برای تدوین استاندارد ساخت  دیگ های بخار تاسیس شد و اکنون به ...