0
02126246958
لیست مطالب
ni-resist cast iron_asremaavd

آشنایی با چدن های نای رزیست

تهیه مطلب: فاطمه حاجی محمدی   چدن ها (Cast Irons) خانواده ی بزرگ و متنوعی از آلیاژهای پایه آهنی (Ferrous alloys) هستند که عناصر اصلی آلیاژی در آن ها شامل آهن، کربن و سیلیسیم است و عناصر دیگری چون منگنز، ...