0
02126246958
لیست مطالب
khark petrochemical 2

فرایندهای پالایش و پتروشیمی – در پالایشگاه و پتروشیمی چه اتفاقی می افتد؟

نفت خام مایعی به رنگ سیاه، قهوه ای یا سبز تیره است که از هیدروکربن های پارافینی، نفتینی و آروماتیکی، ترکیبات نیتروژن دار، گوگرد دار و اکسیژن دار به مقدار کم و ترکیبات مختلف آلی-فلزی به مقدار ناچیز تشکیل شده ...