0
04136674922
لیست مطالب
Hastelloy C22_asremavad

سوپر آلیاژ پایه نیکل هستلوی C22 + دیتاشیت شرکت های سازنده

سوپر آلیاژها   سوپر آلیاژهای پایه آهن، نیکل و کبالت معمولاً دارای ساختار بلوری با شبکه مکعبی با سطوح مرکزدار (FCC) هستند. آهن و کبالت در دمای محیط دارای ساختار مذکور نیستند. هر دو فلز در دماهای بالا یا در ...