0
02126246958
لیست مطالب
Macro shot of financial concept

۱۰ درسی که از یک میلیاردر آموختم

این مطلب با اندکی تغییر از ماهنامه ی آینده نگر، شماره ی اسفند ماه 97، بازنشر می شود.   ناوین جین (Naveen Jain) یک کارآفرین است. او موسس شرکت هایی چون مون اکسپرس، ورلد اینوویشن اینستیتو، آی نوم، تلنتوایس و ...