0
02126246958
لیست مطالب
gray_iron_microstructure

از سیر تا پیاز چدن ها – قسمت پنجم

یادآوری قسمت های قبلی:   چدن ها (Cast Irons) خانواده ی بزرگ و متنوعی از آلیاژهای پایه آهنی (Ferrous alloys) هستند که عناصر اصلی آلیاژی در آن ها شامل آهن، کربن و سیلیسیم است و عناصر دیگری چون منگنز، فسفر ...