0
02126246958
لیست مطالب
nano_asremavad

ساعتِ خلقِ ثروتت، کوک؛ شروعی برای خلق یا توسعه محصولات نانویی

    به گزارش عصر مواد به نقل از پایگاه خبری فناوری نانو ایران، مرکز صنعتی‌سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) یکشنبه ۲۳ تیرماه ۹۸ از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ میزبان رویدادی با عنوان «ساعتِ خلقِ ثروتت، کوک» است. این همایش با ...