0
04136674922
لیست مطالب
project manager_asremavad

ده نکته طلایی برای مدیران پروژه‌ ها

نکاتی که در ادامه ی این نوشته معرفی می شوند، بر اساس تجربیات شخصی نویسنده طی چند سال کار در پروژه ‌های مختلف از جمله سدسازی، صنایع پتروشیمی و نیروگاهی تهیه شده اند:     ۱ – بهترین نیروهای انسانی ...