0
02126246958
لیست مطالب
۵S in factory

محیط کار خود را ۵S کنید (نظام آرستگی) + ویدیو

توضیحات:   5S یا در اصطلاح فارسی نظام آراستگی سیستمی برای بهسازی و آراستگی محیط کار، کارخانه، اداره، خانه و یا حتی خودرو شخصی است. اجرای 5S کمک می کند تا همواره محیطی آراسته، تمیز و مرتب، پاکیزه، ایمن و ...