0
02126246958
لیست مطالب
فیلتر

فیلتر های سرامیکی مورد استفاده در ریخته گری

نویسنده مطلب: فاطمه حاجی محمدی   وجود ناخالصی های غیر فلزی یکی از شایع ترین عیوبی است که ریخته گران فلزات با آن مواجه هستند. حضور این ناخالصی ها اثر مخربی روی سطح نهایی قطعه ریخته گری شده، خواص مکانیکی ...