0
02126246958
لیست مطالب
structural steel

مفهوم نامگذاری و مشخصات فولادهای ساختمانی St 52 ،St 44 ،St 37 و St 60   

معرفی: فولادهای مشهور و پر کاربرد St 52 ،St 44 ،St 37 و St 60 جزء فولادهای ساختمانی معمولی یا فولادهای ساخت و ساز غیر آلیاژی هستند. فولادهای ساختمانی معمولی در گروه فولادهای نرم (mild steel) با کربن کمتر از ...