0
02126246958
لیست مطالب
ford F-150 2019

خط تولید خودروی F-150 2019 در کارخانه فورد آمریکا – ویدیو

در این ویدیو، خط تولید خودروی فورد F-150 2019 در کارخانه فورد آمریکا را می توانید از عصر مواد مشاهده بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: خط تولید خودروی F-150 2019 در کارخانه فورد آمریکا   نام ویدئو ...