0
02126246958
لیست مطالب
ammonia production plant-2

فرایندهای شیمیایی در صنعت، ساده و مختصر – تولید صنعتی اسیدها و بازها

در سلسله محتواهای منتشره در عصر مواد با عنوان "فرایندهای شیمیایی در صنعت - ساده و مختصر" هدف آن است که برخی از فرایندهای شیمیایی و محصولات آن ها در صنایع شیمیایی، صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، صنایع معدنی ...