0
02126246958
لیست مطالب
helix-bridge-web-duplex stainless steel

طراحی سازه های فولاد زنگ نزن

فولادهای زنگ نزن گروه وسیع و پر کاربردی از فولادها هستند که بیشتر برای مقاومت در برابر انواع خوردگی ها توسعه یافته اند. عنصر پایه و اصلی آلیاژی در این فولادها کروم است که حداقل حدود 12 درصد در ترکیب ...