0
02126246958
لیست مطالب
Nuclear Fusion_asremavad

همجوشی هسته ای چیست؟ تفاوت آن با شکافت هسته ای در چیست؟

زمانی‌که دانشمندان در اوایل قرن بیستم، هسته‌ی اتم را شکافتند، تصور می‌کردند که توانسته‌اند نحوه‌ی شکل‌گیری عالم از ذرات کوچک را بشناسند. آنچه که آن‌ها نمی‌دانستند این بود که به مکانیزمی دست یافته‌اند که می‌تواند در تولید انرژی و همچنین ...