0
02126246958
لیست مطالب
UNS_Unified-Numbering-system_asremavad

UNS No. چیست؟ نامگذاری مواد طبق سیستم UNS چگونه انجام می شود؟

UNS مخفف عبارت Unified Numbering System به معنی سیستم شماره گذاری یکپارچه مواد و آلیاژهای با کاربری تجاری است. همان طور که می دانید نامگذاری های مختلفی برای انواع مواد و آلیاژها در استانداردهای بین المللی و ملی و کارخانجات ...