0
02126246958
لیست مطالب
helix bridge – singapore- 2205 duplex stainless steel – 256

همه اطلاعات کاربردی از فولادهای زنگ نزن دوپلکس که نیاز دارید بدانید

فولادهای زنگ نزن گروه وسیع و پر کاربردی از فولادها هستند که بیشتر برای مقاومت در برابر انواع خوردگی ها توسعه یافته اند. عنصر پایه و اصلی آلیاژی در این فولادها کروم است که حداقل حدود 11 درصد در ترکیب ...