0
02126246958
لیست مطالب
no-bake sand casting

قالب گیری ماسه رزین دار و ریخته گری قطعه آلومینیومی در یک کارخانه آمریکایی – ویدیو

توضیحات:   ریخته گری یکی از روش های تولید قطعات فلزی است که در آن فلزات و آلیاژها را به صورت مذاب در محفظه ای به نام قالب بارریزی می کنند تا پس از انجماد، شکل فضای خالی قالب را ...