0
04136674922
لیست مطالب
industry_asremavad

رشد اقتصادی صنعت در ۹ ماه نخست ۹۷؛ منفی ۷.۹ درصد

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماه نخست سال ۹۷ در بخش ‌های کشاورزی، صنعت، خدمات و تولید ناخالص ملی اعلام شد و در این میان، بخش صنعت بیشترین رشد منفی اقتصادی را تجربه کرد ...