0
02126246958
لیست مطالب
feb-12-2010-041-759×500

راهنمای جوشکاری چدن طبق استاندارد AWS D11.2

نویسنده: محمد حسین بدیهه اقدم - عصر مواد   آهن به ‎عنوان یک عنصر خالص، خواص خوبی نداشته و فلز مناسبی برای استفاده صنعتی نیست. برای استفاده صنعتی از آهن، آن را با عناصر دیگر ترکیب می کنند. مهم ترین ...