0
04136674922
لیست مطالب
Valves_asremavad

آشنایی کاربردی با انواع شیرها یا ولوهای پرکاربرد صنعتی

در این نوشته، شما با 21 نوع شیر یا ولو مورد استفاده در صنعت آشنا خواهید شد. برای دسته بندی مناسب این شیرها، آن ها را می‌توان در 5 گروه زیر تقسیم بندی کرد:   1- شیرهای کنترلی Control Valves ...