0
04136674922
لیست مطالب
shaft fatigue failure_asremavad

در مورد خستگی مواد بیشتر بدانید

خستگی در مواد   از سال 1830 مشخص شده است که وقتی مواد تحت یک بارگذاری نوسانی و تکراری دینامیکی قرار می ­گیرند در تنشی به مراتب کمتر از وقتی­ که تحت بارگذاری ثابت قرار دارند، می ­شکنند. شکست در ...