0
02126246958
لیست مطالب
FCAW WELDING 256

جوشکاری قوس تو پودری (FCAW) – ویدیو

توضیحات:   فرایند جوشکاری قوس تو پودری (Flux Cored Arc Welding) که FCAW گفته می شود، مشابه فرایند جوشکاری قوس فلزی تحت پوشش گاز محافظ (GMAW) است، با این تفاوت که در آن به جای الکترود تمام فلزی از یک ...