0
02126246958
لیست مطالب
thermite welding 2

انیمیشن جوشکاری خطوط راه آهن با جوشکاری ترمیت

توضیحات:   جوشکاری ترمیت (Thermite Welding) فرایندی است که در آن، اتصال توسط مذاب حاصل از انجام واکنش شیمیایی به شدت گرمازا بین اکسید فلزی و پودر یک فلز (معمولاً آلومینیوم) تامین می شود. در این فرایند دو قطعه ای ...