0
02126246958
لیست مطالب
tig_welding_aluminum6061_asremavad

جوشکاری آلومینیوم ۶۰۶۱ با جوش آرگون یا تیگ + ویدیو

توضیحات:   آلیاژ ۶۰۶۱ از جمله معروف ترین و پرکاربردترین آلیاژهای کار شده (wrought alloys) آلومینیوم  است. عناصر اصلی آلیاژی در سری 6XXX آلومینیوم ها، منیزیم و سیلیسیم است. آلیاژ ۶۰۶۱ در سال ۱۹۳۵ برای اولین بار معرفی شد و در ...
argon welding

استفاده از جوش آرگون یا تیگ برای جوشکاری آلومینیوم – ویدیو

توضیحات:   در مقایسه با جوشکاری برق یا SMAW و جوشکاری CO2 یا GMAW، اگر به جای الکترود مصرفی روکش دار یا بدون روکش از یک الکترود غیر مصرفی از جنس تنگستن برای برقراری قوس الکتریکی استفاده کنیم و برای ...
TIG Welding aluminum

ویدیویی از جوشکاری منیفولد آلومینیومی با جوش آرگون (تیگ) + توضیحات

توضیحات:   در مقایسه با جوشکاری برق یا SMAW و جوشکاری CO2 یا GMAW، اگر به جای الکترود مصرفی روکش دار یا بدون روکش از یک الکترود غیر مصرفی از جنس تنگستن برای برقراری قوس الکتریکی استفاده کنیم و برای ...
TIG Welding aluminum

ویدیویی از جوشکاری آلومینیوم با جوش آرگون (تیگ) + توضیحات

توضیحات:   در مقایسه با جوشکاری برق یا SMAW و جوشکاری CO2 یا GMAW، اگر به جای الکترود مصرفی روکش دار یا بدون روکش از یک الکترود غیر مصرفی از جنس تنگستن برای برقراری قوس الکتریکی استفاده کنیم و برای ...