0
04136674922
لیست مطالب
steel_foundry_asremavad

ایران در جایگاه یازدهم و چین، هند و ژاپن در رتبه اول تا سوم تولید کنندگان فولاد جهان

انجمن جهانی فولاد، جایگاه کشورها و شرکت‌ های تولید کننده فولاد را در سال 2018 منتشر کرد. طبق این گزارش، تولید فولاد ایران با ارتقای 2 پله ای، از رتبه سیزدهم در سال 2017 به رتبه یازدهم در سال 2018 رسید. ...