0
02126246958
لیست مطالب
new material_asremavad

تکنولوژی و علم مواد + کتاب

مواد مهندسی، زندگی مدرن و پیشرفته را امکان­ پذیر کرده اند. صندلی ­ای که روی آن نشسته­ اید، خودکاری که در دست گرفته ­اید، کابل، سیم و مودمی که با آن داده های دیجیتال منتقل می شوند و رایانه و ...