0
04136674922
لیست مطالب
Cold_Rolling_Mill_asremavad

فرایند تولید ورق نورد سرد + ویدیو

در این ویدیو، بخشی از فرایند تولید ورق نورد سرد در کارخانه ATAKAS steel در ترکیه نشان داده می شود. توضیحات مربوط به این فرایند، در ادامه مطلب و پس از نمایش ویدیو آمده است.     ویدیو:   نام ویدئو ...