0
02126246958
لیست مطالب
Radiography Testing Vessel Condensate Refinery Project

ویدیوی تست رادیوگرافی (RT) خط جوش یک مخزن

در این نوشته شما می توانید ویدیویی از انجام تست رادیوگرافی (RT) خط جوش یک مخزن را از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید.     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: تست رادیوگرافی (RT) خط جوش یک مخزن نام ...