0
02126246958
لیست مطالب
coke-steel -making

فراخوان ملی برای تولید کک سوزنی، ماده اولیه ساخت الکترود گرافیتی فولادسازی

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید الکترود گرافیتی، کک سوزنی است که تولید کک سوزنی با کیفیت بالا در انحصار کشورهای معدودی است؛ لذا برای بومی سازی الکترودگرافیتی، دست یابی به تولید کک سوزنی، شرط اساسی نیل به این هدف ...