0
02126246958
لیست مطالب
wire EDM – www.asremavad.com

دقت شگفت انگیز برشکاری با وایر کات یا EDM + ویدیو

توضیحات:   ماشین کاری با تخلیه الکتریکی (Electrical Discharge Machining) که به اختصار EDM گفته می شود نوعی فرایند ماشین کاری است که در آن براده‌برداری به روش تخلیه الکتریکی و با ایجاد اسپارک یا جرقه بین ابزار (آند) و ...