0
02126246958
لیست مطالب
Cross-cut-test_asremavad

تست چسندگی رنگ به روش کراس کات + ویدیو

توضیحات:   روش های متفاوتی برای بررسی و تست چسبندگی رنگ به سطح مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد که متداول ترین آن ها در صنعت کشورمان، تست چسب نواری (Tape Test) و تست Pull-Off است. تست چسب نواری ...
paint_adheasion_cross_cut_asremavad

تست چسبندگی رنگ به روش ایکس کات (X-CUT) و کراس کات (CROSS-CUT)

تست چسبندگی از فعالیت های مهم بازرسی رنگ است. به عنوان یک بازرس رنگ، سر و کار زیادی با این تست داشته ام و در مقام پیمانکار ساخت هم، در تهیه دستورالعمل و پروسیجر رنگ و تحویل رنگ محصول به ...