0
02126246958
لیست مطالب
injection-die-casting 256

انیمیشن ریخته گری دایکاست یا تحت فشار

توضیحات: در ریخته گری با قالب ماسه ای، مذاب داخل یک قالب ساخته شده از ماسه ریخته می شود و پس از انجماد، شکل قطعه ای را به خود می گیرد که آن را به صورت یک فضای خالی درون ...