0
02126246958
لیست مطالب
fit

درباره تلرانس ها و انطباقات بیشتر بدانیم – قسمت دوم

در قسمت اول این مطلب، در مورد مفهوم تلرانس و انطباق، انواع انطباقات (آزاد، پرسی و عبوری) و سیستم های انطباقی سوراخ مبنا و محور مبنا بحث شد. ادامه مطلب را در این قسمت پی می گیریم.     رده ...
fit

درباره تلرانس ها و انطباقات بیشتر بدانیم – قسمت اول

مفهوم تلرانس:   طراح در طراحی و ساخت یک ماشین چند قطعه را در کنار هم قرار می دهد. ماشین مونتاژ شده باید بتواند انتظارطراح را برای برآورده کردن هدف خاصی دنبال کند. شکل و اندازه های اجزای سازنده ی ...