0
02126246958
لیست مطالب
ultrasound waves

استفاده از امواج التراسونیک یا فراصوت برای دستکاری ذرات در مقیاس‌های پایین

محققان موفق شدند از امواج فراصوت با فرکانس بالا کاربردهای تازه‌ای به‌دست آورند. تولید نانوذرات، رهایش هدفمند دارو و واکسیناسیون بدون درد از جمله این کاربردها است.   امواج صوتی برای دهه‌ها بخشی از علم و پزشکی بوده است، اما ...