0
02126246958
لیست مطالب
۷۰۱۸ Overhead welding_asremavad

وضعیت های جوشکاری + ویدیوی جوشکاری سقفی یا بالای سر با الکترود ۷۰۱۸

قبل از مشاهده ویدیوی "جوشکاری سقفی یا بالای سر با الکترود 7018" در خصوص دو موضوع وضعیت های جوشکاری و الکترود 7018 توضیحات مفصل ولی کاربردی تقدیم کاربران محترم می شود:     وضعیت های جوشکاری   در عملیات جوشکاری ...
۷۰۱۸-welding_asremavad

همه اطلاعاتی که نیاز است از الکترودهای ۷۰۱۸ بدانید

الکترود 7018 از پرکاربردترین انواع الکترودهای قلیایی و کم هیدروژن است که برای جوشکاری فولادهای کربنی، فولادهای کم آلیاژ، فولادهای پر کربن، فولادهای استحکام بالا و قطعات ضخیم در جوشکاری لوله ها، مخازن، قطعات تحت فشار و برخی کاربردهای صنعتی ...