0
02126246958
لیست مطالب
projection welding

اتصال مهره به ورق با جوشکاری پیش طرحی یا Projection Welding – ویدیو

توضیحات:   یکی از روش های اتصال مهره به ورق که کاربرد زیادی در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی دارد، جوشکاری مقاومتی پیش طرحی یا Projection Welding است. جوشکاری مقاومتی از جمله فرایندهای جوشکاری غیر ذوبی است که در آن، ...