0
04136674922
لیست مطالب
Stellite6_asremavad

کبالت و آلیاژهای کبالت

تاریخچه کبالت   ترکیبات کبالت در طی قرون متمادی برای تولید شیشه مخصوصاً شیشه ­های آبی رنگ به ­کار رفته ­اند. همچنین رنگ آبی ناشی از ترکیبات شیمیایی کبالت در کاشی سازی، سرامیک و سفالگری استفاده شده و می ­شود. ...