0
04136674922
لیست مطالب
alloy_aluminum_sheet

آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم + کتاب

استفاده از آلومینیوم و آلیاژهای آن در بسیاری از کاربردها مقرون به صرفه است، به طوری که از آن ها در صنایعی نظیر حمل و نقل، هوافضا، ساختمان سازی، قطعات هواپیما، قطعات خودرو، مخازن تحت فشار برای کاربردهای دمای پایین، ...