0
02126246958
لیست مطالب
Scientist In Chemistry Lab

نوستالوژی شیمیایی – آزمایش مهیج آب اکسیژنه و یدید پتاسیم

توضیحات:   پر اکسید هیدروژن یا آب‌ اکسیژنه (H۲O۲) یک اکسنده متداول است که بیشتر به عنوان سفیدکننده و ضد عفونی کننده استفاده می‌شود. این ماده می تواند تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن شود. این عمل تجزیه در ...