0
04136674922
لیست مطالب
tensile-test_asremavad

تست کشش نمونه چدنی – ویدیو

تست کشش متداول ترین آزمون بررسی خواص مکانیکی مواد است. از این آزمون می توان مقادیر استحکام تسلیم، استحکام کششی و ازدیاد طول نمونه های فلزی را مشخص نمود. در این ویدیو شما می توانید قسمتی از نحوه انجام و ...
scanning electron microscope_asremavad

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) + ویدیو

در این نوشته شما می توانید ویدیویی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نحوه کار با آن را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)   نام ویدئو ...
rockwell_hardness_test_asremavad

ویدیویی از نحوه انجام سختی سنجی به روش راکول C

در این ویدیو شما می توانید نحوه تست و اندازه گیری سختی فلزات به روش سختی سنجی راکول C را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: سختی سنجی به روش راکول ...
PT_test_asremavad

بازرسی جوش با تست غیر مخرب PT یا مایعات نافذ + ویدیو

در این ویدیو شما می توانید نحوه انجام تست غیر مخرب PT یا مایعات نافذ را در یک اتصال لب به لب جوشی را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:   ویدیو: نام ویدئو به فارسی: بازرسی جوش با ...
Metallographic-polishing_asremavad

ویدیوی انجام متالوگرافی – آماده سازی نمونه و بررسی ریزساختار آن در زیر میکروسکوپ

در این ویدیو شما می توانید نحوه انجام متالوگرافی (آماده سازی نمونه و بررسی ریزساختار آن در زیر میکروسکوپ نوری) را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید: ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: متالوگرافی نام ویدئو به انگلیسی (در ...
brinell harness test_asremavad

ویدیویی از نحوه انجام آزمون سختی سنجی برینل + توضیحات

در این ویدیو شما می توانید نحوه تست و اندازه گیری سختی فلزات به روش سختی سنجی برینل را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: سختی سنجی برینل   نام ویدئو ...
replicas_asremavad

متالوگرافی غیر مخرب یا تست رپلیکا

به منظور ارزیابی شرایط کاری یک قطعه یا تجهیز، جلوگیری از شکست ناگهانی، تخمین عمر باقیمانده و در كل ایجاد شرایطی ایمن و قابل اطمینان برای کار یک قطعه، ماشین یا تجهیز، آزمایش های غیرمخرب گوناگونی مورد استفاده قرار می ...
chain_207916

تعریف ساده تغییر شکل الاستیک و پلاستیک، استحکام تسلیم و استحکام کششی

شاید همه شما خودتان تجربه کرده اید که وقتی مواد مختلف از جمله مواد فلزی و پلیمری را می کشیم یا به اصطلاح علمی تر به آن ها نیرو وارد می کنیم، ممکن است با سه حالت مواجه شویم:   ...
metallography_asremavad

متالوگرافی چیست، به چه منظور و چگونه انجام می شود؟

متالوگرافی عبارت است از بررسی و مطالعه ساختمان سطح مقطع فلزات و ویژگی های ساختاری آن ها که به دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی صورت می ­گیرد. مطالعه ساختمان ماکروسکوپی و میکروسکوپی را به ترتیب ماکروگرافی و میکروگرافی می ­نامند. ...
brinell-hardness-test2_asremavad

آزمون سختی سنجی برینل مواد فلزی بر اساس استاندارد ASTM E10

به میزان مقاومت یک ماده در برابر یک جسم فرورونده سختی می‌گویند. جسم فرورونده باعث تغییر شکل دائمی یا پلاستیکی در سطح نمونه می‌شود و مقدار فرورفتگی معیاری از سختی ماده است، به‌ گونه‌ای که هر چقدر فرورفتگی بیشتر باشد ...
1 2 3 4 5 6