0
04136674922
لیست مطالب
vernier caliper_asremavad

آموزش ویدیویی اندازه گیری با کولیس

در این نوشته شما می توانید ویدیویی از نحوه اندازه گیری با کولیس ورنیه را از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید.   ویدیو: نام ویدئو به فارسی: آموزش اندازه گیری با کولیس نام ویدئو به انگلیسی (در یوتیوب): - ...
ultrasonic_test3_asremavad

بازرسی به روش اولتراسونیک یا تست UT + ویدیو

در این نوشته شما می توانید ویدیویی از نحوه انجام بازرسی به روش اولتراسونیک یا تست UT را از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید.   ویدیو: نام ویدئو به فارسی: تست اولتراسونیک (تست UT) نام ویدئو به انگلیسی (در ...
tensile-test_asremavad

تست کشش نمونه چدنی – ویدیو

تست کشش متداول ترین آزمون بررسی خواص مکانیکی مواد است. از این آزمون می توان مقادیر استحکام تسلیم، استحکام کششی و ازدیاد طول نمونه های فلزی را مشخص نمود. در این ویدیو شما می توانید قسمتی از نحوه انجام و ...
scanning electron microscope_asremavad

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) + ویدیو

در این نوشته شما می توانید ویدیویی از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نحوه کار با آن را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)   نام ویدئو ...
rockwell_hardness_test_asremavad

ویدیویی از نحوه انجام سختی سنجی به روش راکول C

در این ویدیو شما می توانید نحوه تست و اندازه گیری سختی فلزات به روش سختی سنجی راکول C را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: سختی سنجی به روش راکول ...
PT_test_asremavad

بازرسی جوش با تست غیر مخرب PT یا مایعات نافذ + ویدیو

در این ویدیو شما می توانید نحوه انجام تست غیر مخرب PT یا مایعات نافذ را در یک اتصال لب به لب جوشی را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:   ویدیو: نام ویدئو به فارسی: بازرسی جوش با ...
Metallographic-polishing_asremavad

ویدیوی انجام متالوگرافی – آماده سازی نمونه و بررسی ریزساختار آن در زیر میکروسکوپ

در این ویدیو شما می توانید نحوه انجام متالوگرافی (آماده سازی نمونه و بررسی ریزساختار آن در زیر میکروسکوپ نوری) را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: متالوگرافی   نام ویدئو ...
brinell harness test_asremavad

ویدیویی از نحوه انجام آزمون سختی سنجی برینل + توضیحات

در این ویدیو شما می توانید نحوه تست و اندازه گیری سختی فلزات به روش سختی سنجی برینل را از وب سایت عصر مواد تماشا بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: سختی سنجی برینل   نام ویدئو ...
replicas_asremavad

متالوگرافی غیر مخرب یا تست رپلیکا

به منظور ارزیابی شرایط کاری یک قطعه یا تجهیز، جلوگیری از شکست ناگهانی، تخمین عمر باقیمانده و در كل ایجاد شرایطی ایمن و قابل اطمینان برای کار یک قطعه، ماشین یا تجهیز، آزمایش های غیرمخرب گوناگونی مورد استفاده قرار می ...
chain_207916

تعریف ساده تغییر شکل الاستیک و پلاستیک، استحکام تسلیم و استحکام کششی

شاید همه شما خودتان تجربه کرده اید که وقتی مواد مختلف از جمله مواد فلزی و پلیمری را می کشیم یا به اصطلاح علمی تر به آن ها نیرو وارد می کنیم، ممکن است با سه حالت مواجه شویم:   ...
1 2 3 4