0
02126246958
لیست مطالب
Bronze Age – lorestan museum

مفرغ در ایران باستان

  نحوه ساخت مفرغ: مفرغ یا برنز يک آلياژ است و آلياژ يعنی مخلوطی از چند فلز. فلزات اصلی تشکيل دهنده مفرغ، مس و قلع است ولی عناصر دیگری نیز در آن موجود است.   ايران دارای پيشينه ای بسيار ...